HAZOP en Fine-Kinney
Met name in de machinebouw en installatietechniek is het verplicht volgens Europese normen en richtlijnen om een 'Hazard and Operability study' uit te voeren. In een dergelijke studie wordt door een team van experts het qua machineveiligheid te bestuderen object ontleed in zijn functionele elementen. Vervolgens worden van elk element de procescondities waaronder het element functioneert en specifieke risico's daarbij benoemd. Daarna wordt door middel van gidswoorden zoals 'meer', 'minder' en 'omgekeerd' ingeschat welke afwijkingen in het functioneren van het element bij ongewone veranderingen in de procescondities kunnen optreden en welke gevolgen er dan te verwachten zijn.

Een dergelijke studie leidt tot inzicht in welke beveiligingen (nog) mogelijk zijn. Meer informatie over HAZOP studies vindt u hier.

Als in kaart is welke beveiligingen mogelijk zijn is het relevant in te schatten of deze ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Daartoe wordt met de Fine-Kinney methodiek een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid, blootstelling (frequentie) en effect van het optreden van een gebeurtenis waartegen de maatregel zou beschermen. Risico is hierbij het product van deze drie variabelen. De variabelen worden geclassificeerd in oplopende numerieke waarden; bijvoorbeeld een waarschijnlijkheid 'praktisch onmogelijk' geeft 0,1 en 'denkbaar' geeft 1. Op deze manier ontstaat een numerieke maat voor het risico; relevant bij de inschatting en het stellen van prioriteiten.

Meer informatie over de Fine-Kinney methodiek treft u hier.Adviseurs van kineta kunnen u assisteren bij een HAZOP studie conform IEC 61882:2001 en de risicoanalyse conform ISO 14121-1:2007 en ISO TR 14121-2:2007. Hierbij wordt pragmatisch gewerkt met eenvoudige spreadsheetmodellen welke na de studie in uw bezit blijven.Klik hier om terug te gaan naar de homepage of neem kontakt met ons op om voor uw organisatie een passend advies te krijgen.