Risicomanagement
Beheersen van risico's welke uw organisatie bedreigen waarborgt de continuiteit van uw onderneming. Dit betekent dat bekend moet zijn welke risico's te onderkennen zijn, wat de mate van deze risico's en welk risiconiveau u nog acceptabel acht. Vervolgens moeten passende maatregelen ingevoerd worden om de risico's tot onder dit niveau te brengen en te houden. Dit laatste vergt een passend besturingsmodel aansluitend bij de voor uw organisatie geldende wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld door een toezichthouder gehanteerd worden.De adviseurs van kineta kunnen u helpen met het inventariseren van de mogelijke risico's op ICT gebied, met name op de beheersing van de kwaliteit van de gegevensverwerking en de beveiliging van uw informatie. Risicobeheersing vergt een aanpak waarin alle relevante informatie omtrent dreigingen, kansen van optreden en gevolgschades boven tafel komt. Wij inventariseren daarom niet alleen de interne situatie maar informeren ook bij externe partijen zoals brandweer, politie en gemeente. Risicomanagement vereist een besturingsmodel (planmatig keuzes maken, controleren en aanpassen). Wij helpen u met de inrichting hiervan. Risicomanagement en de juiste invoering is altijd maatwerk.

Nieuwe diensten 1. Een deel van onze software is nu ook los verkrijgbaar: Risicoanalyse, self asssessment ISMS en NEN7510 compliance.
Nieuwe diensten 2. We bieden nu ook assistentie bij HAZOP studies aan inclusief risicoanalyse met de Fine-Kinney methodiek.Kernwoorden van onze dienstverlening met betrekking tot risicomanagement zijn; multi-disciplinair, passend, creatief, doelmatig en efficient.
We gebruiken erkende hulpmiddelen zoals de ISO 20000 en 2700x normen, de NEN7510 (gezondheidszorg), ITIL, CobIT en andere industrie-
standaards. Voor risicoanalyses gebruiken we hulpmiddelen zoals spreadsheets (FTRA) maar ook zwaarder gereedschap zoals CRAMM.Klik hier om terug te gaan naar de homepage of neem kontakt met ons op om voor uw organisatie een passend advies te krijgen.