Business Continuity
Business Continuity omvat het zekerstellen van de voortzetting van die processen van uw organisatie die - bij verstoring door een buitengewone gebeurtenis - binnen korte tijd de continuiteit van uw organisatie bedreigen. Dat kan uitval van het productieproces zijn (brand, problemen bij toeleveranciers), uitval van ICT (defecten, stroomuitval) of bijvoorbeeld uw medewerkers (staking, pandemie).Adviseurs van kineta helpen u met de inventarisatie van uw kritieke bedrijfsprocessen, dreigingen, kansen en gevolgschades. Op basis van de juiste criteria (maximale uitvalsduur, wettelijke eisen, liquiditeit etc.) worden passende maatregelen geformuleerd om de continuiteit te waarborgen. Samen met u formuleren we het draaiboek te hanteren bij calamiteiten en trainen we uw medewerkers zodat zij juist acteren als het nodig is.

Business continuity en de juiste invoering is altijd maatwerk. Neem kontakt met ons op om voor uw organisatie een passend advies te krijgen.Kernwoorden van onze dienstverlening met betrekking tot business continuity zijn; multi-disciplenair, passend, creatief, doelmatig en efficient. We maken gebruik van erkende hulpmiddelen zoals de ISO 20000 en 2700x en 38500 normen, British Standard 25999, de NEN7510 (gezondheidszorg), ITIL, CobIT en andere industriestandaards. Voor risicoanalyses gebruiken we pragmatische hulpmiddelen zoals spreadsheets (FTRA) maar ook indien noodzakelijk zwaarder gereedschap zoals CRAMM.Klik hier om terug te gaan naar de homepage.