Governance
Governance... buzzword van de 21st eeuw. Letterlijk; regeren. Terug naar de basis; het management van de onderneming moet op basis van feiten de bedrijfsprocessen beheersen en de rapportages naar alle relevante partijen (aandeelhouders, klanten, toezichthouders, personeel) dienen een correcte afspiegeling te zijn van de werkelijke situatie.Samen met u definieeren we welk besturingsmodel relevant is voor de processen die u wilt beheersen. We bepalen Key Performance Indicatoren en belangrijker; hoe u deze kunt gebruiken om de processen te sturen. De inrichting van de managementcyclus maken we inzichtelijk, bijvoorbeeld in dashboards of op uw intranet.

We adviseren u daarnaast indien u mocht besluiten externe certificering van de effectiviteit van de managementcyclus na te streven. Bijvoorbeeld door u te begeleiden bij ISO27001 certificering of bij het behalen van een SAS70 verklaring.

De inrichting van een effectief governance model vergt altijd maatwerk. Neem kontakt met ons op om voor uw organisatie een passend advies te krijgen.Kernwoorden van onze dienstverlening met betrekking tot governance zijn; passend, creatief, doelmatig en efficient. We maken gebruik van de voor uw organisatie geldende wet- en regelgeving en gevestigde governance modellen zoals SOx, ITIL, BS25999 en ISO 27001.Klik hier om terug te gaan naar de homepage.